Lessentabellen 2014 - 2015    
    vmbo leerjaar 3 en 4              
           
  Vakken ICT-route Handel en verkoop SDV Zorg en welzijn Theoretisch  
  ICT3 ICT4 HV3 HV4 SDV3 SDV4 ZW3 ZW4 TL3 TL4  
  Aardrijkskunde 0 0 0 0 0 0 3 3 (k) 3 (k) 3,5 (k)  
  Aanslutingsmodule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Algemene natuurwetenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Handvaardigheid I 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  Biologie 0 0 0 0 1 2 (k) 1 2 3 (k) 3,5 (k)  
  Biologie                      
  BEWEGEN EN SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Lichamelijke opvoeding 4 2 4 2 3 2 3 2 3 3  
  Bewegen, sport en maatschappij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  SportoriŽntatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Tekenen 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  Beeldende vorming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Culturele en kunstzinnige vorming 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0  
  Decanaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Duitse taal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  Duitse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Duits keuzevak ath. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Economie 0 0 0 0 2 3 (k) 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  Economie                      
  Engelse taal 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3,5  
  Engelse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Engels keuzevak ath.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Franse taal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Franse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Frans keuzevak ath. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Geschiedenis 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  Grieks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Griekse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Geschiedenis                      
  Geschiedenis gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Handvaardigheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hulples frans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Handel en verkoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  International Business Class 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ICT binnen GL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  Ict-route 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Informatiekunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  IT-Theoretische Leerweg 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  Kunst en cultuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  KUNST EN CULTUUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Handvaardigheid                      
  Muziek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Tekenen                      
  Klassieke culturele vorming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ZWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Keuzewerktijd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Latijnse taal en letterkunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Latijnse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Lichamelijke opvoeding                      
  Lichamelijke opvoeding 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  Loopbaanorientatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  LO voor SDV 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0  
  LO voor sportklas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Management en organisatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Maatschappijleer 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
  Maatschappijleer                      
  Maatschappelijke en beroepsvorming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Maatschappijwetenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Mentoruur 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
  MENS EN MAATSCHAPPIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Economie                      
  MENS EN NATUUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Biologie                      
  Natuurkunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Techniek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Verzorging 0 0 0 0 0 0 14 (k) 15 (k) 0 0  
  Muziek                      
  Natuurkunde tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Natuurkunde                      
  Nederlandse taal 0 0 0 0 2 3 2 3 4 3,5  
  Nederlandse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Natuur- en scheikunde I 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  nask 1 gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Natuur- en scheikunde II 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (k) 3,5 (k)  
  Open Leercentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Open Leercentrum                      
  Overstijgend Vak Programma 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
  Plusuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  PERS.ONTWIKKELING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Informatiekunde                      
  Maatschappijleer                      
  Mentorles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Studieles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sociale vaardigheid                      
  Project ICT/HV 28 27 28 27 0 0 0 0 0 0  
  Profielwerkstuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekenen 0 0 0 0 1 0 1 0 0,5 0,5  
  Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Scheikunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Science project 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sport, dienstverlening en veiligheid 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0  
  Spaanse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Studielessen                      
  Studielessen extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sociale vaardigheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sectorwerkstuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Tekenen                      
  Techniek                      
  Totaal huiswerkvakken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Uiterlijke verzorging 0 0 0 0 0 0 14 (k) 15 (k) 0 0  
  Verzorging             14 (k) †15 (k)      
  Wiskunde 0 0 0 0 3 3 3 3 (k) 3 3,5 (k)  
  Wiskunde A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Wiskunde B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Wiskunde C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Wiskunde D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  WON vwo uren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  WON gymnasiumklassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  iXport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zorg en welzijn breed 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0  
  (k) = keuzevak                      
  Totaal 32 29 32 29 32 29 32 29 33,5 31