Lessentabel 2017 - 2018          
      vernieuwde Tweede Fase / havo leerjaar 4  
    Vakken Periode   Vakken Periode   Vakken Periode        
      1 2 3 4     1 2 3 4     1 2 3 4  
  Gemeen. Nederlands 4 4 4 4 NG Wiskunde A 3 3 3 3 CM Geschiedenis 3 3 3 3  
  deel Engels 3 3 3 3   Biologie 3 3 3 3   Duits 2 2 3 3  
    Maatschappijleer 1 1 1 1   Scheikunde 3 3 3 3   Frans 2 2 2 2  
    Lich. opvoeding 2 2 2 2 prf. k. vak { Aardrijkskunde 3 3 3 3 prf. k. vak { Aardrijkskunde 3 3 3 3  
    CKV 1 1 1 1 1 vak uit { Natuurkunde 4 4 3 3 1 vak uit { Economie 4 4 4 4  
    Levo 1 1 1 1 ( keuze-ex. vak         ( MAW 3 3 2 2  
    Rekenen 1 1 0,5 0,5   Science 2 2 0 0 prf. k. vak { Kunst = tekenen 2 2 3 3  
    Profielwerkstuk         EM Wiskunde A 3 3 3 3 1 vak uit { Duits 4 4 4 4  
                Economie 4 4 4 4 ( Frans 3 3 3 3  
  NT Wiskunde B 3 3 3 3   Geschiedenis 3 3 3 3   keuze-ex. vak          
    Natuurkunde 4 4 3 3 prf. k. vak { MO 4 4 3 3   Wiskunde C 3 3 3 3  
    Scheikunde 3 3 3 3 1 vak uit { Aardrijkskunde 3 3 3 3 keuzevak BSM 4 4 3 3  
  prf. k. vak { Informatica 3 3 4 4 ( MAW 3 3 2 2              
  1 vak uit { Biologie 3 3 3 3 ( Duits 4 4 4 4              
  ( Wiskunde D 1 1 1 1 ( Frans 3 3 3 3            
    keuze-ex. vak           keuze-ex. vak                
    Science 2 2 0 0