Lessentabel 2017 - 2018          
      vernieuwde Tweede Fase / havo leerjaar 5  
    Vakken Periode   Vakken Periode   Vakken Periode        
      1 2 3 4     1 2 3 4     1 2 3 4  
  Gemeen. Nederlands 4 4 3 2 NG Wiskunde A 4 3 3 3 CM Geschiedenis 4 4 4 0  
  deel Engels 3 3 3 3   Biologie 4 4 3 2   Duits 4 4 3 1  
    Maatschappijleer 0 0 0 0   Scheikunde 3 3 2 2   Frans 3 3 3 3  
    Lich. opvoeding 2 2 0 0 prf. k. vak { Aardrijkskunde 4 4 4 0 prf. k. vak { Aardrijkskunde 4 4 4 0  
    CKV 2 2 0 0 1 vak uit { Natuurkunde 4 4 3 2 1 vak uit { Economie 4 4 4 2  
    Levo 0 0 0 0 ( keuze-ex. vak         ( MAW 4 4 3 3  
    Rekenen 1 1 2 0             prf. k. vak { Kunst = tekenen 3 3 3 3  
    Profielwerkstuk         EM Wiskunde A 4 3 3 3 1 vak uit { Duits 4 4 3 1  
                Economie 4 4 4 2 ( Frans 3 3 3 3  
  NT Wiskunde B 4 4 4 4   Geschiedenis 4 4 4 0   keuze-ex. vak          
    Natuurkunde 4 4 3 2 prf. k. vak { MO 3 3 3 2   Wiskunde C 4 3 3 3  
    Scheikunde 3 3 2 2 1 vak uit { Aardrijkskunde 4 4 4 0 keuzevak BSM 2 2 0 0  
  prf. k. vak { Informatica 3 3 2 0 ( MAW 4 4 3 3              
  1 vak uit { Biologie 4 4 3 2 ( Duits 4 4 3 1              
  ( Wiskunde D 1 1 1 0 ( Frans 3 3 3 3            
    keuze-ex. vak           keuze-ex. vak