Lessentabel 2017-2018    
    havo-t - vwo leerjaar 1 en 2            
    havo vmbo-t vwo1  
  Vakken Maasland            
  HAVO+1 HAVO+2 TH1 THS1 H2 HS2 T2 TS2 VWO1 VWO2  
  Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  Aanslutingsmodule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Anglia 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  
  Algemene natuurwetenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Handvaardigheid I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  Biologie                      
  BEWEGEN EN SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Lichamelijke opvoeding 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3  
  Bewegen, sport en maatschappij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  SportoriŽntatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Tekenen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
  Beeldende vorming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Culturele en kunstzinnige vorming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Decanaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Duitse taal   1 0 0 3,5 3,5 3 3 0 3,5  
  Duitse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Duits keuzevak ath. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Economie 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  
  Economie                      
  Engelse taal 2,5 3 3 3 3 3 2 2 3 3  
  Engelse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Engels keuzevak ath.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Franse taal 3 4 3 3 2,5 2,5 0 0 3 2,5  
  Franse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Frans keuzevak ath. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2  
  Grieks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5  
  Griekse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Geschiedenis                      
  Geschiedenis gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Handvaardigheid 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
  Hulples frans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Handel en verkoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  International Business Class 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ICT binnen GL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Ict-route 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Informatiekunde 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0  
  IT-Theoretische Leerweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Klassieke vorming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  KUNST EN CULTUUR 1   0 0 0 0 0 0 0 0  
  Handvaardigheid                      
  Muziek 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0  
  Tekenen  1  1                  
  Klassieke culturele vorming 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25(G) 0  
  ZWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Keuzewerktijd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Latijnse taal en letterkunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5  
  Latijnse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Lichamelijke opvoeding                      
  Lichamelijke opvoeding 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Loopbaanorientatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  LO voor SDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  LO voor sportklas 0 0 0 2(S) 0 2,5(S) 0 3(S) 2(S) 2,5(S)  
  Levensbesch. Vormingsond. 0 0 1 0 1 0 1 0 1/0(S) 0,5/0(S)  
  Management en organisatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Maatschappijleer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Maatschappijleer                      
  Maatschappelijke en beroepsvorming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Maatschappijwetenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Mentoruur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MENS EN MAATSCHAPPIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Economie                      
  MENS EN NATUUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Biologie                      
  Natuurkunde   2 0 0 2 2 2 2 0 2  
  Techniek 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  Verzorging 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Muziek                      
  Natuurkunde tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Natuurkunde                      
  Nederlandse taal 4 3,5 4 4 4 4 4 4 4 4  
  Taal 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Natuur- en scheikunde I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  nask 1 gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Natuur- en scheikunde II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Open Leercentrum 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Open Leercentrum                      
  Overstijgend Vak Programma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Plusuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  PERS.ONTWIKKELING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Informatiekunde                      
  Maatschappijleer                      
  Mentorles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Studieles 0 0 1,25 1,25 0 0 1,25 1,25 1,25 0  
  Sociale vaardigheid  1  1                  
  Project ICT/HV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Profielwerkstuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekenen 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,25(G) 0,25  
  Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Scheikunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Science project 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sport, dienstverlening en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Spaanse taal en literatuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Studielessen                      
  Studielessen extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sociale vaardigheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sectorwerkstuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Tekenen                      
  Techniek                      
  Totaal huiswerkvakken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Uiterlijke verzorging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Verzorging                      
  Wiskunde 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3  
  Wiskunde A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Wiskunde B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Wiskunde C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Wiskunde D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  WON gymnasiumklassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  iXport 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zorg en welzijn breed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Totaal 32 32 32(33) 33(34) 32(33) 33,25(34,25 32(33) 33(34) 32(34) 32(34)