Lessentabel 2017-2018  
  havo-t - vwo leerjaar 3        
       
  Vakken havo vwo3  
  H3 HS3 VWO3  
  Aardrijkskunde 2 2 2,5  
  Aanslutingsmodule 0,5 0,25 0,5-0,25(S/G)  
  Anglia -1 -1 -1  
  Algemene natuurwetenschappen 0 0 0  
  Handvaardigheid I 0 0 0  
  Biologie 0 0 0  
  Biologie 0 0 0  
  BEWEGEN EN SPORT 0 0 0  
  Lichamelijke opvoeding 0 0 0  
  Bewegen, sport en maatschappij 0 0 0  
  SportoriŽntatie 0 0 0  
  Tekenen 0 0 0  
  Beeldende vorming 0 0 0  
  Culturele en kunstzinnige vorming 0 0 0  
  Decanaat 0 0 0  
  Duitse taal 3,5 3,5 3-0,5 (G)  
  Duitse taal en literatuur 0 0 0  
  Duits keuzevak ath. 3 0 0 0  
  Economie 2 2 2  
  Economie 0 0 0  
  Engelse taal 3 3 3-1(G)  
  Engelse taal en literatuur 0 0 0  
  Engels keuzevak ath.3 0 0 0  
  Franse taal 2,5 2,5 3-0,5(G)  
  Franse taal en literatuur 0 0 0  
  Frans keuzevak ath. 3 0 0 0  
  Geschiedenis 3 3 3  
  Grieks 0 0 2,5(G)  
  Griekse taal en literatuur 0 0 0  
  Geschiedenis 0 0 0  
  Geschiedenis gymnasium 0 0 0  
  Handvaardigheid 0 0 0  
  Hulples frans 0 0 0  
  Handel en verkoop 0 0 0  
  International Business Class 0 0 0  
  ICT binnen GL 0 0 0  
  Ict-route 0 0 0  
  Informatica 0 0 0  
  Informatiekunde 0 0 0  
  IT-Theoretische Leerweg 0 0 0  
  Klassieke vorming 0 0 0  
  KUNST EN CULTUUR 0 0 0  
  Handvaardigheid 0 0 0  
  Muziek 0 0 0  
  Tekenen 0 0 0  
  Klassieke culturele vorming 0 0 0  
  ZWO 0 0 0  
  Keuzewerktijd 0 0 0  
  Latijnse taal en letterkunde 0 0 2,5(G)  
  Latijnse taal en literatuur 0 0 0  
  Lichamelijke opvoeding 2 2 2  
  Lichamelijke opvoeding 2 0 0 0  
  Loopbaanorientatie 0 0 0  
  LO voor SDV 0 0 0  
  LO voor sportklas 0 2,5 2,5  
  Levensbesch. Vormingsond. 0,75 0 0,5  
  Management en organisatie 0 0 0  
  Maatschappijleer 0 0 0  
  Maatschappijleer 0 0 0  
  Maatschappelijke en beroepsvorming 0 0 0  
  Maatschappijwetenschappen 0 0 0  
  Mentoruur 0 0 0  
  MENS EN MAATSCHAPPIJ 0 0 0  
  Economie 0 0 0  
  MENS EN NATUUR 0 0 0  
  Biologie 0 0 0  
  Natuurkunde 3 3 3-1(G)  
  Techniek 0 0 0  
  Verzorging 0 0 0  
  Muziek 0 0 0  
  Natuurkunde tl 0 0 0  
  Natuurkunde 0 0 0  
  Nederlandse taal 3 3 3  
  Nederlandse taal en literatuur 0 0 0  
  Natuur- en scheikunde I 0 0 0  
  nask 1 gymnasium 0 0 0  
  Natuur- en scheikunde II 0 0 0  
  Open Leercentrum 0 0 0  
  Open Leercentrum 0 0 0  
  Overstijgend Vak Programma 0 0 0  
  Plusuur 0 0 0  
  PERS.ONTWIKKELING 0 0 0  
  Informatiekunde 0 0 0  
  Maatschappijleer 0 0 0  
  Mentorles 0 0 0  
  Studieles 0 0 0  
  Sociale vaardigheid 0 0 0  
  Project ICT/HV 0 0 0  
  Profielwerkstuk 0 0 0  
  Rekenen 0,5 0,5 0,25  
  Science 0 0 0  
  Scheikunde 2 2 2  
  Science project 0 0 0  
  Sport, dienstverlening en veiligheid 0 0 0  
  Spaanse taal en literatuur 0 0 0  
  Studielessen 0 0 0  
  Studielessen extra 0 0 0  
  Sociale vaardigheden 0 0 0  
  Sectorwerkstuk 0 0 0  
  Tekenen 1 1 1  
  Techniek 0 0 0  
  Totaal huiswerkvakken 0 0 0  
  Uiterlijke verzorging 0 0 0  
  Verzorging 0 0 0  
  Wiskunde 3 3 3  
  Wiskunde A 0 0 0  
  Wiskunde B 0 0 0  
  Wiskunde C 0 0 0  
  Wiskunde D 0 0 0  
  WON gymnasiumklassen 0 0 0  
  iXport 0 0 0  
  Zorg en welzijn breed 0 0 0  
  Totaal 32(33) 33,25(34,25) 32(34)