BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
globex indonesie 2018
phone 48   pin-b 48

Inspectie van het Onderwijs


De inspectie van het Onderwijs is op de volgende adressen te bereiken: 

 Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

  • meldpunt vertrouwensinspecteurs: telefoon: 0900-111 3 111 (lokaal tarief)