bc logo web2015 w ssn
bc logo web2015 w ssn
excellente school 2015 2017 scholenopdekaart globex indonesie 2018
excellente school 2015 2017
scholenopdekaart

globex indonesie 2018

phone 48   pin-b 48

Inspectie van het Onderwijs


De inspectie van het Onderwijs is op de volgende adressen te bereiken: 

 Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

  • meldpunt vertrouwensinspecteurs: telefoon: 0900-111 3 111 (lokaal tarief)